// megrendelés// Tájékoztatás
Vezetési- és pihenöidö szabályai


 
A napi vezetési idö nem haladhatja meg a 9 órát, azonban hetente két alkalommal meghosszabbítható 10 órára.
Egy héten 6 napi vezetési idöszak lehet.
A heti vezetési idö nem haladhatja meg az 56 órát, a kétheti vezetési idö a 90 órát.
Négy és fél óra vezetési idöszak eltelte után legalább 45 perces szünetet kell tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követö 30 perces szünetre.
A rendszeres napi pihenöidönek legalább 11 órának kell lennie, amely heti három alkalommal 9 órára csökkenthetö
A rendszeres napi pihenöidö felosztható egy 3 órás és egy azt követö 9 órás pihenö idöre.
 
Több fös személyzet esetén a jármüvezetönek 30 órán belül legalább 9 órás napi pihenöidöt kell tartania.
A rendszeres heti pihenöidö 45 óra, amely kéthetente egyszer 24 órára csökkenthetö, amit azonban három héten belül kompenzálni kell.
A nemzetközi különjárati személyszállítást végzö autóbusz vezetöje a heti pihenöidöt 12x24 órás idöszakkal elhalaszthatja, de ezt követöen két rendes vagy egy rendes és egy csökkentett heti pihenöidöt kell tartani, és a csökkentést három héten belül kompenzálni kell.
 
A vezetési és pihenöidök rögzítésére menetíró berendezés (tachográf) szolgál.
Menetíró berendezést kell beszerelni és használni.
Tachográf köteles tevékenység végzése során a tachográfot a vonatkozó elöírásoknak megfelelöen kell használni. A jármüvezetö csak a saját jármüvezetöi kártyáját használhatja.